Přejít na obsah webu

Přejít na hlavní menu

S Penny pomáháme

S PENNY pomáháme napříč Českem na pravidelných dobrovolnických akcích, kdy naši zaměstnanci spojují síly pro dobrou věc. Kromě dobrovolnictví spolupracujeme od roku 2012 s Nadačním fondem Kapka Naděje, kde se podílíme na financování nákupu potřebných přístrojů pro nemocnice po celé České republice a na dalších projektech.

PENNY pro Kapku Naděje

PENNY pro Kapku Naděje

Naše spolupráce s nadačním fondem Kapka Naděje začala v roce 2012 a od té doby pravidelně podporujeme jejich projekty. 
Nejnovější společným projektem byla pomoc Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, které jsme 19. 3. 2015 společně se zástupci nadačního fondu předali dar v podobě přístrojů v hodnotě 510.000,-Kč. Zatím co první z přístrojů napomáhá diagnostice problémů s krevními destičkami, objeví vrozenou dysfunkci a vyhodnotí stav krevních destiček, druhý přístroj slouží k mechanické ventilaci a k volnému toku u kyslíkové terapie.

V roce 2014 jsme s NF Kapka Naděje poskytli přístroje dalším dvěma zdravotnickým zařízením, a to Fakultní nemocnici Plzeň a Fakultní nemocnici Hradec Králové. Hematologicko-onkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň jsme věnovali sedm monitorů životních funkcí, které jsou nepostradatelnou technikou při léčbě hemato-onkologických pacientů a Fakultní nemocnici Hradec Králové jedenáct infuzních pump a dva přístroje pro včasnou diagnostiku některých plicních onemocnění. Celková hodnota daru dosáhla půl milionu korun.

PENNY spolu se svými zákazníky pomohl nadaci Kapka Naděje a lidem zasaženým povodněmi

PENNY spolu se svými zákazníky pomohl nadaci Kapka Naděje a lidem zasaženým povodněmi

Díky společné akci PENNY a jeho zákazníků se podařilo vybrat více než 2.380.000,- Kč, které si rozdělily Nadační fond Kapka Naděje a Povodňové konto pomáhající spoluobčanům zasaženými povodněmi. Model spolupráce byl přitom velmi jednoduchý: na Kapku Naděje se vybíralo nákupem označených výrobků a Povodňové konto získalo příspěvek z každé prodané igelitové tašky.

Pomáháme dobrovolně

Pomáháme dobrovolně

V rámci dobrovolnictví spojují naši zaměstnanci síly a pomáhají dobré věci v Dětském domově v Dolních Počernicích, v Domově pro seniory v Lysé nad Labem a v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
S psychiatrickou nemocnicí spolupracujeme již od roku 2013 a naše pomoc spočívá převážně v údržbě zeleně (sekání trávy, hrabání listí atd.). V letošním roce jsme vyslali již první skupinku dobrovolníků a ve spolupráci budeme i nadále pokračovat. 

Dětský domov v Dolních Počernicích
V Dětském domově v Dolních Počernicích pomáháme od loňského roku 2014. Naše pomoc spočívala jednak v úpravě zeleně v areálu dětského domova, malování místností, úpravu dětského hřiště, dále se dobrovolnické skupinky podílely na přípravě a organizaci akce „Běh Babího léta“ a dále jednotlivci z centrály poskytovali doučování dětem z Dětského domova. V letošním roce proběhla další akce s názvem „Zpátky do pohádky“, kdy dobrovolníci z centrály společnosti doprovodili děti na probíhající výstavu „Večerníček slaví 50 let“ a v odpoledních hodinách společně s dětmi nabarvili a namalovali plot v areálu dětského domova, čímž oživili dětské hřiště. 

Domov pro seniory v Lysé nad Labem
Spolupráci s Domovem pro seniory jsme zahájili v roce 2014 a spočívala v hrabání a odvozu listí z areálu zámku. V letošním roce jsme pro seniory uspořádali akci s názvem „Zdravý košík“, kde jsme seniorům představili náš projekt „Zdravá potravina“ v rámci přednášky o zdravém stravování a doprovodili je na nákup.

Národní potravinová sbírka a spolupráce s Potravinovou bankou

Národní potravinová sbírka a spolupráce s Potravinovou bankou

V roce 2014 jsme se zapojili do druhého ročníku Národní potravinové sbírky a umožnili našim zákazníkům na 41 prodejnách PENNY darovat trvanlivé potraviny. Celkově se podařilo vybrat téměř 12 tun trvanlivých potravin. Vybrané potraviny následně prostřednictvím potravinových bank putovaly do azylových domů, domů pro seniory, ale i k lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Díky tomuto úspěchu budeme v podpoře projektu pokračovat a v roce 2015 se zúčastníme dalšího ročníku při zapojení ještě většího množství prodejen. Zároveň jsme v loňském roce navázali spolupráci s Potravinovou bankou, která zdarma shromažďuje, skladuje a následně přiděluje potraviny humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným.

Podpora prodeje dietních a bezlepkových potravin

Podpora prodeje dietních a bezlepkových potravin

Alespoň dvakrát ročně nabízíme našim zákazníkům výrobky vhodné pro diabetiky, osoby trpící celiakií a pro osoby se sníženou tolerancí laktózy.

Čteme etikety za Vás!

Čteme etikety za Vás!

Ve spolupráci s občanským sdružením Zdravá potravina, z. s. označujeme produkty s nejmenším obsahem náhražek, konzervantů, barviv a různých chemických dochucovadel logem se zeleným jablíčkem. Takto označené potraviny jsou hodnoceny podle kritérií, která zajímají přímo spotřebitele, a která jsou veřejně dostupná. Našim zákazníkům tak pomáháme rychleji se zorientovat v sortimentu a najít v dané kategorii produkty, které jsou nejblíže k přírodní a tradiční potravinářské výrobě. 

Více informací o občanském sdružení Zdravá potravina naleznete na stránkách zdravapotravina.cz. Zde si mohou příznivci zdravého životního stylu, mimo jiné, zdarma stáhnout mobilní aplikaci Nutriatlas.cz, která jim po naskenování čárového kódu z obalu hned poví, co daná potravina obsahuje.

Projekt „Aby děti mohly zlobit“

Projekt „Aby děti mohly zlobit“

Účastí na projektu „Aby děti mohly zlobit“ jsme získali prostředky k zakoupení oxymetru a lineární pumpy pro Nemocnici Ostrava. Charitativní akce, která proběhla v období letních prázdnin 2013, fungovala na principu shodným se získáváním prostředků pro Kapku Naděje, a sice tak, že každý týden PENNY ve spolupráci se svými dodavateli vybralo a logem projektu „Aby děti mohly zlobit“ označilo výrobky, z jejichž koupě putovala 1 koruna na podporu projektu. Za vybranou částku bylo dětské oddělení Nemocnice Ostrava vybaveno lineární pumpou a stolním oxymetrem.

Přejít na obsah webu

Přejít na hlavní menu


Přejít na obsah webu

Přejít na hlavní menu