Přejít na obsah webu

Přejít na hlavní menu

Každá prodejna šetří

V rámci vykonávání našich každodenních činností jsme ekonomičtí a dbáme na úsporu energie. Proto se snažíme využívat ty nejvhodnější zdroje, které minimalizují dopad našich činností na životní prostředí.

Ekonomické a odpovědné nejen prodejny, ale i celé PENNY

Ekonomické a odpovědné nejen prodejny, ale i celé PENNY

Zelené PENNY

Ochrana životního prostředí se stala důležitou součástí našich životů a proto se i naše společnost snaží každý den hledat nejlepší řešení, která jsou nejen šetrná k životnímu prostředí, ale zlepšují také komfort pro zaměstnance i zákazníky. Cílíme na ekologii, zlepšení životního prostředí a úspory energie.

Konkrétní projekty

Řídíme energie podle mezinárodních norem

V lednu letošního roku jsme zahájili proces zavádění Systému řízení energie (EnMS), který je podle mezinárodní normy ISO 50001. Tato norma je založena na cyklu „plánuj-udělej-kontroluj-jednej“ (Plan – Do – ­Check - Act). Její požadavky zavádějí energetickou strategii, která má konkrétní cíle. Mezi tyto cíle patří např. snížení využívání energie, monitoring její spotřeby, ověření úspor energií a neustálé plánování zlepšení.


Svítíme úsporně

V průběhu předchozích let jsme instalovali LED osvětlení na více než 35prodejnách. Do konce tohoto roku chceme toto číslo navýšit o dalších až 100 prodejen, včetně těch nově otevřených. Výměnou světelných zdrojů uspoříme více než polovinu elektrické energie potřebnou na osvětlení.

LED žárovky šetří více než polovinu energie potřebné na osvětlení.“


Co je vlastně ISO?

ISO je zkratka pro International Organization for Standardization, mezinárodní organizace, která se zabývá tvorbou norem. Pokud se společnost snaží dosáhnout nějakého cíle, jako například v tomto případě snížení spotřeby energie, tato norma přesně řekne, jak postupovat.


Šetříme náklady za vytápění

Na 13 prodejnách jsme nainstalovali chytrou technologii, která umí zpětně získávat teplo z odváděného vzduchu a také systém, který využívá odpadní teplo z chladící a mrazící technologie. Použitím této pokrokové technologie šetříme 40% nákladů na vytápění. Dalších 5 takto vybavených prodejen plánujeme otevřít ještě letos.

„Díky chytré technologii šetříme 40% nákladů na vytápění“

Také letos proběhla na prodejnách rekonstrukce 10 kotelen. Staré a neekologické kotle jsme nahradili novými kondenzačními kotli, které jsou úsporné a navíc o třídu bezpečnější.

Na jedné prodejně proběhl v minulém roce test vytápění pomocí tepelných čerpadel. Letos běží dva podobné projekty.

Pro zlepšení komfortu zákazníků i zaměstnanců spravujeme dálkově systém klimatizací, vytápění a osvětlení tak, aby provoz prodejen byl co nejhospodárnější.

 

Spolupráce s českými dodavateli ovoce a zeleniny, aneb nakupujte u nás hezky ČESKY!

Spolupráce s českými dodavateli ovoce a zeleniny, aneb nakupujte u nás hezky ČESKY!

V minulém roce jsme spolupracovali s 15 českými dodavateli ovoce a zeleniny a pro letošní rok jsme rozšířili spolupráci o další dva. Ze 17 dodavatelů se jedná o 13 přímých pěstitelů ovoce a zeleniny.

Podporujeme regionální pekaře

Podporujeme regionální pekaře

V našich prodejnách mohou zákazníci nalézt výrobky již od 35 regionálních pekařů, kteří denně zaváží své čerstvé výrobky do různých koutů České republiky. 

Co chystáme?
V rámci podpory regionálních pekařů se chystáme spolupracovat se Svazem pekařů a cukrářů Česká Republika. V říjnu 2015 budeme významným partnerem Světového dne chleba pořádaným právě tímto Svazem.

Přejít na obsah webu

Přejít na hlavní menu


Přejít na obsah webu

Přejít na hlavní menu